Medewerkers

Huisartsen

Dhr. J. Jacobs

Mw. M. Lappenschaar

Dhr. H. Kuitert, waarnemend huisarts

Assistenten

Mw. C. Ytsma-Metz

Mw. J. Kiewied-Nagtegaal

Mw. P. de Jong-Groenewold

Mw. M. van Tiggelen- Brouwer

Mw. I. Camphuisen

Mw. A. de Boer-Polet

Praktijkondersteuner

Mw. B. Boersma

Mw. Boersma is verpleegkundige en behandelt en begeleidt onze diabetes en longpatiënten (COPD en Astma). Ook kan zij begeleiding bieden aan mensen met een chronische ziekte of na ontslag uit het ziekenhuis. Zij verricht deze werkzaamheden in nauw overleg met een van de huisartsen.

Mw. R. Rozeveld

Röntgenlaborante

Mw. T. Zwolle

Mw. R. de Winter

Administratief medewerker

Mw. K. van Eekeren

Medicijnenbezorgdienst

Mw. A. de Boer-Polet

Mw. T. Kiewied

Huisarts in opleiding (AIOS)

Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Er is regelmatig een AIOS, komend vanuit diverse universiteiten in Nederland, werkzaam bij ons. Een AIOS is een arts die zich specialiseert in de huisartsgeneeskunde. Hij of zij doet zelfstandig spreekuur en visites onder verantwoording van een huisarts.

Co-assistent Stagiaire

Een co-assistent is een student in opleiding tot arts. Soms is er, komend vanuit diverse universiteiten in Nederland, een co-assistent die het co-schap huisartsgeneeskunde bij ons volgt. Zij werken onder supervisie van een huisarts.

Onze praktijk is een opleidingspraktijk voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Zij kunnen bij ons stage lopen onder supervisie van een ervaren assistente of praktijkondersteuner.