Praktijk

De praktijk is gelegen aan de Nesserweg 4 in Ballum op Ameland. Er is een dependance op de Westerlaan 30 in Hollum. Onze praktijk is een opleidingspraktijk en biedt naast reguliere huisartsenzorg ook verloskundige zorg en eerste hulpopvang bij ongevallen. Indien er spoedvervoer naar het ziekenhuis aan de wal nodig is, gaat dit in samenwerking met de ambulancedienst. Meestal vindt dit vervoer plaats via de reddingsboot (KNRM), in enkele gevallen via de helikopter (SAR/ traumahelikopter UMCG). Daarnaast hebben wij een aantal extra voorzieningen: Röntgen- en echodiagnostiek, chirurgische behandelingen en reizigersadvisering. Meer informatie onderaan deze pagina.

Spreekuurtijden

Afsprakenspreekuur Ballum: maandag t/m vrijdag 8.00-10.00 uur.

Inloopspreekuur Ballum: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 uur.

Afspraakspreekuur Hollum: donderdag 8.00-10.00 uur.

Spreekuur Hollum voor 65-plussers: maandag 13.30 uur.

Avondspreekuur Ballum (m.u.v. juli en augustus): maandag en woensdag 17.00-18.00 uur, alleen op afspraak.

Donderdagmiddag is de praktijk gesloten, m.u.v. juli en augustus.

Visites graag aanvragen voor 10 uur.

Dienst en waarneemregeling

Als u medische zorg buiten de praktijkuren nodig heeft, is er altijd een huisarts beschikbaar. Ameland heeft geen huisartsenpost of dokterswacht, daarom is 1 van de 2 huisartspraktijken altijd bereikbaar. U kunt de praktijk bellen om te horen wie er dienst heeft: 0519-554175. Als onze praktijk geen dienst heeft, krijgt u dit via het antwoord apparaat te horen en kunt u terecht bij:

Huisartspraktijk Maters, 0519-542018, www.huisartsmaters.nl

Voor alle vragen, afspraken, visite aanvragen, uitslagen en spoedgevallen kunt u bij ons terecht via één telefoonnummer: 0519-554175. Ook buiten praktijkuren kunt u dit nummer bellen.

Meer informatie

Huisartsenpraktijk Jacobs/Lappenschaar is een van de twee apotheekhoudende huisartsenpraktijken op Ameland. De praktijk telt 1900 patiënten, maar ook toeristen kunnen er een beroep op doen. Zomers zijn er op hoogtijdagen 65.000 toeristen op het eiland. Omdat een ziekenhuis op het eiland ontbreekt, heeft de praktijk een belangrijke SEH-functie voor de acute zorg.

De praktijk biedt huisartsenzorg van wieg tot graf. Het huisartsenvak wordt hier in de volle breedte uitgevoerd, van verloskunde tot verpleeghuiszorg en terminale zorg. We streven ernaar om zo snel mogelijk adequate behandelingen op het eiland in te zetten, om onze patiënten een reis naar de wal te besparen. Dit betekent dat wij in nauwe samenwerking met de specialisten in ziekenhuizen op het vasteland ook tweedelijnszorg op het eiland bieden. Substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn is bij ons al 25 jaar lang een vanzelfsprekendheid. Dit betekent dat de doktersassistenten gipsen en tapen en de artsen chirurgische ingrepen doen, zoals sterilisatie van de man en ooglidcorrecties. Veel faciliteiten en voorzieningen zijn voorhanden. Zo beschikt de praktijk sinds 1993 over echo-apparatuur. Aan zwangeren bieden we 20 weken echo’s (SEO’s). Telecardiologie doen we al vanaf 1992 en in 2007 hebben we teleradiologie geïntroduceerd. We beschikken over een röntgenapparaat en verzenden de foto’s digitaal naar de radiologen en chirurgen van het ziekenhuis Sionsberg in Dokkum of naar andere ziekenhuizen. Verder werken specialisten, zoals kinderarts, oogarts en cardioloog, eens in het kwartaal of vaker bij ons in de praktijk.

Ons team bestaat uit vijf dokters-/apothekersassistenten, twee huisartsen, een waarnemer, twee ambulante apothekersassistentes/medicijnbezorgservice, een radiologisch laborante/echoscopist, vier praktijkverpleegkundigen (POH-S, POH-GGZ en POH-GGZ Jeugd), een administratief medewerker, een praktijkmanager, een huisarts in opleiding, stagiaires en coassistenten. Daarnaast houden een maatschappelijk werker en een diëtiste spreekuur.

Opleiding aan apotheek- en doktersassistenten, coassistenten en huisartsen in opleiding, wetenschappelijk onderzoek en innovatie maken integraal onderdeel uit van ons werk.

Zowel medische als organisatorische innovaties staan hoog in ons vaandel om uiteindelijk de patiëntenzorg te kunnen verbeteren. Pionieren zit in ons bloed. Zo waren we een van de eerste praktijken met telegeneeskunde, zoals teleradiologie. Verder hadden we in een vroeg stadium een POH-S (Praktijkondersteuner Huisartsen Somatiek), een praktijkmanager, patiënten-adviseurs en een opleiding tot eilanderarts met het VUMC (Vrije Universiteit Medisch Centrum).

Er is een uitstekende samenwerking met de andere huisartsenpraktijk in Nes maar ook met het verpleeg- en verzorgingshuis, de ambulance, de fysiotherapie, de thuiszorg en het gebiedsteam van de gemeente. Samen met de huisartsen van de praktijk in Nes verlenen we 24/7 (dag en nacht gedurende 7 dagen in de week) zorg. Op het eiland is geen huisartsenpost, zodat de twee praktijken afwisselend ANW-dienst hebben.

Apotheek en huisartsenpraktijk zijn beide gecertificeerd.